Makam Bayrakları

0
Share

Makam Bayrakları

MAKAM BAYRAKLARI

Bulundukları yüksek konum insanlara emanet edilirken, kendilerine, topluma ve ülkeye karşı sorumlulukları olduğu akıldan çıkarılmadan, insanların bu hususta çalışmalarını özveri ile yapmaları çok büyük önem taşır. Bir makam elde etmek belki bir amaç gibi görünse de esas amacın o makama layık  olmak olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. Bayrak imalatçısı firmalar insanların bu konuma layık olduklarını göstermek amacıyla yaptıkları üretimlerde makam bayrakları gibi son derece büyük önem taşıyan ve resmiyeti olan bir konuda imalat yaparak hizmetin uygulanması konusunda kendine düşen aktif rolü üstlenmiş ve bunun yerine getirmiştir. İmalat konusu işin yalnızca bir kısmı olup, kaliteli baskı ile elde edilmiş olan makam bayrakları, her zaman için gelişmiş dijital baskısı ile birlikte en kaliteli saten kumaştan üretilen bayrakları makamların en uygun yerlerine koyulması adına üretmişlerdir.makm2

Bayrak imalatı çok büyük özen isteyen ve tasarım üzerinde hasan çalışmalar gerektiren bir konu olarak da görülebilir. Bayrakçı olarak adlandırdığımız bu üretici şirketlerin sonuçta insanlar için son derece manevi değeri yüksek bir unsuru yerine getirmeleri ve onu üretmeleri çok ayrıcalıklı bir sektörün de gözler önüne serilmiş yanı olarak da görülebilir. Makam bayrakları genellikle çalışma masaları ve makam itibariyle insanların üstlenmiş olduğu sorumlulukların da her zaman için yerine getirilmesini hatırlatan bir unsur olarak hemen sağ ve sol tarafta yani bu kişilerin yanı başında olan uyarıcı bir unsur olarak da görülebilir. Ayrıca makam ziyareti gerçekleştiren insanların her zaman için en iyi ortamda ve en gelişmiş, modernize edilmiş odalarda bu bayrakları görmeleri ile birlikte duygularının da yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Makamlar insanlara bir emanet olup makam ve memuriyet itibariyle emir verme yetkisine haiz olan kimselerin yani amirlerin de görev ve sorumluluklarının bilincinde olmalarına katkı yapan çok önemli bir unsur olarak da görülebilir.

Makam bayrakları, baskı ölçütleri daha büyük olup, direkleri de bu yükü taşıyacak şekilde olmalıdır. Makam bayrakları direklerinin ayrıca önemli hususlar ve gereklilik olup özellikle direğin tepesinde bulunan ay ve yıldızın da çok kullanılan makam bayrakları gerekliliği olarak da görülmesi gerekir. İnsanlar bulundukları konumun hakkını vermek adına özellikle oturdukları çalışma masasının ve sandalyesinin sağ tarafına Türk bayrağı konacak şekilde bir düzen kurduklarında, makamları resmiyette ki görevi itibariyle sol tarafa da bir flama konulabilir. Resmi kurumlar tüm vatandaşın temsil edilmesine olanak tanınması gereken kurumsal yapılar olup, buralarda Türk bayrağının olması elbette ki bütün insanların burada olan hakkının bir simgesi olarak görülebilir. Sonuçta bayrak hepimizin bayrağı olup ona vereceğim izle yerinde ön planda olması çok büyük bir önem taşımıştır. Her ne kadar bayrakların geneli saygıyı ve değeri hak etse de yine de bizim toplumumuz için Türk bayrağının yeri ve önemi her zaman çok daha farklı makam-bayraklari-buyukolmuştur.

Flamalar da her zaman insan için önemini koruyan bir unsur olmakla birlikte, makam bayrakları üreticileri bu tip değer yargılarını da göz önünde bulundurmalı ve imalatçısı oldukları bu işlevselliğin en kaliteli bakıcısı olarak da görevlerini yerine getirmelidirler. Flamacı ve bayrakçı olmak çok ağır bir sorumluluğu almakla beraber, üretilen bayrak çeşitleri her zaman için firmalarında iş kalitesini gösteren önemli bir unsur olmuştur. Bir makama ulaşmak zaman alabilir ve insanlar geldikleri bu konumda asla esas görevlerini unutmamalıdırlar. Flama ve bayrak baskı işini yürüten işletmelerin konuya gösterdiği hassasiyet düşünüldüğünde, makam sahibi olan insanların bu özverili çalışmadan ders çıkarmaları konusu da asla unutulmamalıdır.

 

0

Comments are closed.